Doel stichting SEAK
Wat doet de stichting
Structuur stichting SEAK
Wie zijn wij
Feiten Sri Lanka
Ligging projecten
Inschrijving KvK

Start | Stichting SEAK | Sponsors | Foto's en filmpjes | Contact | Archief

 
 

Doelstelling stichting SEAK

 

Stichting SEAK richt zich op de educatie en ontwikkeling van de bevolking van Sri Lanka met als specifiek aandachtsgebied de kennisontwikkeling over autisme.
De doelstellingen van het eerste project zijn:

       Leerkrachten van de Sambodhischool voorzien van praktisch toepasbare kennis over autisme.

       Ouders van kinderen in de autiklas voorzien van praktisch toepasbare kennis over autisme.

       Zorgen dat er ontwikkelingsstimulerende middelen en materialen beschikbaar komen voor de Sambodhischool.

Als vervolg op dit project willen we de producten die we voor dit project ontwikkeld hebben gebruiken voor een verdere kennistransfer  over autisme in een bredere kring in Sri Lanka