Doel stichting SEAK
Wat doet de stichting
Structuur stichting SEAK
Wie zijn wij
Feiten Sri Lanka
Ligging projecten
Inschrijving KvK

Start | Stichting SEAK | Sponsors | Foto's en filmpjes | Contact | Archief

 
 

Ontstaan stichting SEAK

 

Tijdens hun vakantie op Sri Lanka in maart 2008 kwamen Corrie ten Berge en Peter Kluitenberg in contact met de Sambodhischool in Galle. Deze school werkt met een zogenaamde autiklas, een speciale klas voor ongeveer 6 kinderen met autisme. Als experts op het gebied van autisme en vanuit hun sterke verbondenheid met het eiland, waar zij in 2004 de tsunami aan den lijve ondervonden, ontstond bij hen de behoefte deze school te sponsoren.

Na enig speurwerk werd duidelijk dat Sri Lanka meer dan 32.000 autistische kinderen telt. Voor deze kinderen komt steeds meer aandacht, maar kennis over autisme ontbreekt evenals middelen en materialen om de kinderen goed te begeleiden. De ontwikkeling van deze kinderen verloopt daarom moeizaam. Zo ook op de Sambodhischool. Aangezien de tsunami ook veel beschadigd heeft aan de gebouwen van de Sambodhi school en het Sambodhi home (door de ligging pal aan de haven van Galle) wordt ook gekeken naar welke ondersteuning voor het opknappen van de gebouwen mogelijk is.
Terug in Nederland leidde het aanstekelijk enthousiasme van Corrie en Peter ertoe dat er meer mensen zich geroepen voelden iets te doen. Zo ontstond het idee om een stichting op te richten vanuit de eenvoudige gedachte: met meer mensen kun je ook meer doen!