Doel stichting SEAK
Wat doet de stichting
Structuur stichting SEAK
Wie zijn wij
Feiten Sri Lanka
Ligging projecten
Inschrijving KvK

Start | Stichting SEAK | Sponsors | Foto's en filmpjes | Contact | Archief

 
 

Structuur stichting SEAK

 
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van stichting SEAK op een gestructureerde en geco÷rdineerde manier plaatsvinden zijn een aantal werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen worden voorgezeten door een bestuurslid waardoor de samenhang en de co÷rdinatie in de bestuursvergaderingen plaatsvindt. Onderstaand organogram geeft de hiŰrarchische structuur van de stichting weer.

De werkgroep autisme is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van leer- en trainingsmiddelen voor leerkrachten, ouders en kinderen van de Sambodhi school. Voorbeelden hiervan zijn programma's voor 'teach the teachers' en 'teach the parents'. Voorwaarde is dat deze leer- en trainingsmiddelen aansluiten bij de Singalese (opvoed)cultuur.

De werkgroep spelmaterialen is verantwoordelijk voor het bedenken, laten produceren en verschepen van ontwikkelingsstimulerende middelen en materialen voor de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn een knikkerbaan, treinbaan, poppenhuis, bouwdozen. De materialen moeten door de plaatselijke bevolking en, zo mogelijk, door de bewoners van het Sambodhi home nagemaakt kunnen worden

De werkgroep PR, sponsoring en subsidies is verantwoordelijk voor het verkrijgen van zoveel mogelijk naamsbekendheid van de stichting en voor het vergaren van gelden om bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken.