Doel stichting SEAK
Wat doet de stichting
Structuur stichting SEAK
Wie zijn wij
Feiten Sri Lanka
Ligging projecten
Inschrijving KvK

Start | Stichting SEAK | Sponsors | Foto's en filmpjes | Contact | Archief

 
 

Wie zijn wij

 
Het bestuur van stichting SEAK bestaat uit de volgende leden:

Corrie ten Berge (voorzitter)
Directeur Zorg van een zorginstelling die zich richt op opvoedingsondersteuning , thuisbegeleiding en scholing voor kinderen met autisme of ADHD
Email: corrie@seak.nl

Peter Kluitenberg (penningmeester)
Directeur Bedrijfsvoering van een zorginstelling die zich richt op opvoedingsondersteuning, thuisbegeleiding en scholing voor kinderen met autisme of ADHD
Email: peter@seak.nl

Remon Teunissen (secretaris)
Eigenaar van een horecagelegenheid in Nijmegen
Email: remon@seak.nl